Wedstrijdreglement HSV De Zeebaars – geldig vanaf 1-02-2022

 1. Een ieder die lid is van de vereniging kan deelnemen aan de wedstrijden die de vereniging organiseert.
 2. Inschrijving wordt voor de aanvang van de wedstrijd door middel van loting gedaan. Er wordt ingeschreven aan het parcours bij een van de bestuursleden vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot 3 kwartier voor de wedstrijd. Het wedstrijdprogramma wordt kenbaar gemaakt o.a. via de website hsvdezeebaars.nl. Het inschrijfgeld per wedstrijd voor heren bedraagt €3,- en voor jeugd (t/m 18 jaar) hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Het op verzoek bij elkaar plaatsen van twee deelnemers is mogelijk. Dit geschiedt ook d.m.v. loting (bisnummers).
 3. Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd wordt er een prijsuitreiking gehouden. Men moet aanwezig zijn om een prijs in ontvangst te nemen, dit geldt tevens voor de kanjerpot.
 4. Men kan deelnemen aan een kanjerpot. Bij het inschrijven kunnen deelnemers €2,- inleggen en diegene die tijdens de wedstrijd de langste vis vangt, inclusief geep, wint de pot. Als er meerdere deelnemers gelijk eindigen dan wordt de kanjerpot verdeeld onder de winnaars.
 5. Het bestuur zal op de parcoursen buiten het eiland Tholen “reservenummers” in het wedstrijdparcours open laten voor personen die veel vast zitten. Het dichtstbijzijnde bestuurslid beslist of iemand op een ander nummer mag plaatsnemen omdat er niet of nauwelijks te vissen valt. Daarnaast kan het bestuur in enkele gevallen ‘seniorenplaatsen’ aanwijzen. Dit zijn steknummers die makkelijker te bereiken zijn voor leden die op leeftijd zijn en/of slecht ter been zijn.
 6. Indien de vaste wedstrijdcontroleur er niet is dan wordt geacht dat de deelnemers zelf controleren. Deelnemers die plaats 5, 10, 15, 20, 25 of 30 loten, dienen als controleur op te treden. Mocht een van deze nummers niet bezet zijn dan is de eerstvolgende aangewezen als controleur. Bijv. Nr 5 is niet aanwezig dan wordt diegene die op nr. 6 heeft geloot de controleur enz. Deelnemers zijn verplicht om regelmatig zijn vangst op deze nummers aan te bieden en te laten meten. De deelnemer/controleur meet zijn eigen vis onder toeziend oog van een andere deelnemer.
 7. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van ondermaatse en beschermde vis zoals bijvoorbeeld zeebaars en paling. Een deelnemer dient ondermaatse en beschermde vis onmiddellijk bij de controleur te laten meten en terug te zetten om zo een eventuele boete te voorkomen.
 8. Een wedstrijd kan worden afgelast of worden ingekort. Hierover beslist altijd het bestuur.
 9. Iedere deelnemer dient te vissen op de plaats die hem door loting is toegewezen.
 10. De wedstrijden kunnen 3 of 4 uren duren. Deze mag pas begonnen worden met vissen wanneer het bestuur middels een toeter hiervoor een signaal geeft. Dit signaal zal ook bij het einde bij het einde van de wedstrijd gegeven worden. Bij het horen van dit laatste signaal dienen de onderlijnen direct uit het water gehaald te worden en de dan aangehaakte vis telt mee voor de wedstrijd.
 11. Er wordt gevist met 1 werphengel met daaraan een onderlijn met ten hoogste 3 haken. Het in reserve hebben van geaasde onderlijnen en een in reserve gereedgemaakte hengel is toegestaan, mits deze laatstgenoemde opgetuigd is zonder onderlijn.
 12. Er mag gericht op geep worden gevist met maximaal 1 geepdobber met daaraan een haaklijn van maximaal 1 meter. Deze dobber dient u rechtstreeks met een wartel over de hoofdlijn te laten glijden mits u met een minimaal loodgewicht van 150 gram vist. Er mag géén lijn zitten tussen de wartel en de dobber. Het is toegestaan om op de haaklijn en hoofdlijn van uw onderlijn drijvende kralen te gebruiken. Met een maximum van slechts 3 drijvende kralen op uw gehele onderlijn, met een maximale diameter van 15mm per kraal, is toegestaan. Geep telt mee (ook voor de kanjerpot), maar niet voor het klassement “grootste vis”.
 13. Alle aas is toegestaan met uitzondering van zachte krab, kunstaas en preparaten zoals krabolie. Een botlepel, kraaltjes e.d. wordt indirect gebruikt om de vis te lokken en wordt derhalve toegestaan.
 14. Iedere deelnemer dient eigenhandig de onderlijn in te werpen en op te halen. Dit geldt tevens voor het azen en dergelijke. Hulp van derden is niet toegestaan, mits er een toereikende situatie is ontstaan voor de deelnemer. Bij (beginnende) jeugdleden wordt hier soepel mee omgegaan.
 15. Alleen vis gevangen aan eigen uitrusting telt mee, dus geen afgeworpen lijnen. Aangehaakte dode vis telt niet mee. Samen door 2 of meer deelnemers in de bek aangehaakte vis, telt voor elk van de betrokkenen voor 1 hele vis.
 16. Elke deelnemer dient een emmer van minimaal 10 liter bij zich te hebben, half gevuld met vers zeewater waarin de vis tijdelijk bewaard kan worden. Vis die verminkt is door de deelnemer wordt niet geteld.
 17. Vis wordt naar boven afgerond. Vis beneden de 10 cm. telt niet mee. 9,9cm telt niet. exact 10,0 cm telt wel mee. 10,1 cm wordt dus 11cm etc.
 18. Alle ondermaatse en beschermde vis wordt na meting zorgvuldig terug gezet in het water onder toezicht van de controleur. Maatse vis mag men meenemen voor eigen consumptie, mits deze meteen wordt gedood en wordt gescheiden/gekenmerkt van zijn huidige vangst. Een rog dient over de breedte te worden gemeten.
 19. Bij een gelijk aantal centimeters beslist het hoogst aantal gevangen vissen bij het dagklassement. Na elke wedstrijd wordt ter plaatse de uitslag bekend gemaakt. Er is een prijsuitreiking van de wedstrijd bij de auto van een van de bestuursleden en bij slecht weer wordt er gekeken naar een alternatieve locatie. Er zijn enkele prijzen beschikbaar en er worden enkele poedelprijzen verloot. Ook zijn er prijzen voor de jeugd. Voor de winnaars worden bekers beschikbaar gesteld.
 20. Per wedstrijd zal het volgende puntenklassement gelden: de winnaar krijgt 100 punten de nummer 2 krijgt 99 punten enz. tot alle deelnemers die vis gevangen hebben. Deelnemers die met het aantal centimeters gelijk eindigen in het dagklassement, krijgen dezelfde punten in het puntenklassement. De deelnemers die geen vis hebben gevangen, krijgen 11 punten minder dan de laagst geklasseerde met vis.
 21. Over een heel seizoen zal er middels bovenstaande puntentelling een algemeen klassement worden samengesteld. Van alle 8 geplande bekerwedstrijden per seizoen zullen de 5 beste wedstrijden van iedere deelnemer meetellen voor het eindklassement. Bij gelijk aantal punten beslist het aantal vissen over alle clubwedstrijden.
 22. Buiten de ereprijzen 1e, 2e en 3e van het algeheel klassement voor heren en jeugdleden zijn ook de volgende prijzen te winnen; De Hoogesteger Trofee. Deze zal worden uitgereikt aan diegene die over alle bekerwedstrijden de meeste vis weet te vangen. De trofee voor de grootste vis zal worden uitgereikt aan diegene die de langste vis heeft gevangen, uitgezonderd geep. De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan diegene die over 5 bekerwedstrijden het minst aantal punten heeft behaald. Deze prijzen worden uitgereikt op de jaarlijkse feestavond.
 23. Het bestuur stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen enz. ten aanzien van personen, goederen en of zaken.
 24. Bij onenigheid of zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist altijd het bestuur.
 25. Elke deelnemer wordt geacht met de inhoud van dit reglement bekend te zijn en zich er aan te houden.