Wordt nu lid bij HSV De Zeebaars!

Als je lid bent van HSV De Zeebaars dan kun je deelnemen aan onze activiteiten en wedstrijden. Tevens kun je dan ook deelnemen aan Nationale Kampioenschappen en andere diverse wedstrijden. We verstrekken je graag de informatie die je hiervoor nodig hebt of hou onze website regelmatig in de gaten.

Om te mogen vissen heb je in Nederland een VISpas nodig. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van HSV De Zeebaars. Er zijn verschillende varianten mogelijk;

JeugdVISpas of VISpas?

JeugdVISpas (tot 14 jaar)

De peildatum voor de leeftijdsbepaling is 1 januari van het jaar waarin gevist wordt. De VISpas is je bewijs van lidmaatschap van HSV De Zeebaars. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas.

Met deze JeugdVISpas mag je bijvoorbeeld vissen op alle zoute wateren, de zoete wateren binnen de dorpskernen in de gemeente Tholen en in de Thoolse zoete (polder)wateren zoals die beschreven staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (pag. 246) of op www.visplanner.nl.

VISpas

De VISpas is je bewijs van lidmaatschap van HSV De Zeebaars. Samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren vormt dit je vergunning. Met de VISpas mag je overigens ook zeeaas spitten in de daarvoor aangewezen spitgebieden.

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren of VISplanner App

De VISplanner App– in combinatie met de VISpas – is wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet mee naar de waterkant, wanneer je over een smartphone met de Visplanner App beschikt.

Voor sportvissers die geen smartphone hebben, blijft het boekje ‘Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren’ bestaan en deze krijg je bij je VISpas. De Gezamenlijke Lijst van Viswateren is drie jaar geldig

(2016-2017-2018). Ieder jaar krijg je bij je nieuwe VISpas een Aanvullingslijst, zodat je altijd in zoveel

mogelijk wateren kunt vissen. Wil je gebruik maken van de App? Geef dan op www.viswaterlijst.nl door dat je geen ‘dik boekje’ meer wenst te ontvangen.

www.mijnsportvisserij.nl

Via dit platform kunnen sportvissers:

• Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden.
• Een adreswijziging doorvoeren.
• De keuze tussen VISplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven.
• De VISpas opzeggen, per einde van het jaar.
• Een duplicaat VISpas bestellen.
• De MeeVIStoestemming aanvragen.

Contributiebedragen 2018 HSV De Zeebaars

Jeugdvispas (tot 14 jaar) €12,50
VISpas €40,-

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Automatische incasso

De ledenadministratie van HSV De Zeebaars wordt vanaf heden uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Indien een lid geen machtiging af wil geven, dan betalen zij €5,- administratiekosten extra.

Hoe word ik lid?

Nieuwe leden kunnnen direct lid worden via de Online VISpas Module. Klik hier (of op VISpas) om direct een JeugdVISpas, VISpas of ZeeVISpas online te bestellen en je kan meteen gaan vissen! Je ontvangt hierbij een voorlopig bewijs van lidmaatschap (zelf uitprinten, bewijs is een maand geldig). Binnen vier weken ontvang je de definitieve JeugdVISpas, VISpas of ZeeVISpas thuis.

Je kan ook lid worden door een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap aan te schaffen bij onze secretaris Iwan van Aert via bestuur@hsvdezeebaars .nl of tel: 06 57227111. Je kan ook lid worden via onze verkooppunten Hengelsport Oosterschelde, Molenstraat 16, 4695 BK in Sint Maartensdijk en Hengelsport van Poortvliet, Cureestraat 4, 4697 BV in Sint Annaland.

Landelijke Nachtvistoestemming (zoetwater)

Nachtvissen is toegestaan in de wateren waarbij dit duidelijk vermeld staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018. De toestemming kan besteld worden via een speciale bestelmodule op de websites van de hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland of de KSN. Kosten zijn € 10,00. Klik hier om direct een Nachtvistoestemming te bestellen. Let op dat deze Nachtvistoestemming enkel geldig is op de wateren met het symbool in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.
Voor het vissen op zout water gelden er allerlei andere regels. Deze kun je hier nog eens nalezen.

Ben je bij meerdere hengelsportverenigingen lid met een VISpas?

Het kan voorkomen dat je lid bent van meerdere verenigingen en je meerdere malen de landelijke afdracht hebt betaald. Je hebt recht op retournering van de teveel betaalde afdracht als je meerdere VISpassen hebt zonder x rechts naast het lidnummer. De oorzaak hiervan is dat de persoonsgegevens bij één van de verenigingen niet kloppen, waardoor je niet gematched bent. Tevens is het mogelijk om de afdracht terug te vragen als je nieuw lid bent geworden middels een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) bij een nieuwe vereniging, terwijl je al lid was van een andere vereniging. Kijk dan hier voor meer informatie.

Opzeggen lidmaatschap

Indien je het lidmaatschap wil opzeggen, dan graag voor 1 oktober doorgeven bij Sportvisserij Nederland via ledenadministratie@vispas.nl of tel. 0900-2025358.

Onjuiste gegevens op de VISpas

Een JeugdVISpas of VISpas is ongeldig met onjuiste gegevens. Je nieuwe of gewijzigde gegevens kun je hier doorgeven.

Vragen over de JeugdVISpas of VISpas?

Kijk op www.vispas.nl of neem contact op met Sportvisserij Nederland via ledenadministratie@vispas.nl of tel. 0900-2025358. Heb je vragen over je contributie/lidmaatschap bij HSV De Zeebaars? Neem dan contact op met onze secretaris Iwan van Aert via bestuur@hsvdezeebaars.nl