Het bestuur van HSV de Zeebaars nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op zaterdag 6 januari 2023 en start om 15.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in Dorpshuis Haestinge, Sportlaan 2D in Sint Maartensdijk. Na afloop is er nog tijd voor een borrel en bitterbal.

Eventuele voordrachten met het verzoek tot benoeming van nieuwe bestuursleden dienen ondertekend door 5 leden, uiterlijk 1 week na ontvangst van deze circulaire in het bezit van het bestuur te zijn. Uw aanwezigheid tot het bijwonen van deze Algemene ledenvergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2023
 3. Jaarverslag penningmeester
 4. Verslag en verkiezing kascommissie
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
 7. Bestuursverkiezing:
  Peter Polderman is aftredend en herkiesbaar
  Corne Westerlaken is aftredend en herkiesbaar
  Vacant: penningmeester en secretaris
 8. Bespreking wedstrijdprogramma 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting