A.s. zaterdag 29 januari gaat de feestavond niet door en deze wordt uitgesteld naar later dit jaar. Het bestuur zal een nieuwe datum zoeken en communiceren.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaat wel door, maar dit keer digitaal. Je kunt je hiervoor aanmelden via bestuur@hsvdezeebaars.nl of door a.s. zaterdag op onderstaande link te klikken. Als het goed is, dan kun je zaterdag hierop inloggen en meedoen aan de vergadering. Zorg dat je op tijd bent.

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 29-1-2022 HSV De Zeebaars

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 2020
 3. Jaarverslag penningmeester
 4. Verslag en verkiezing kascommissie
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
  – Wijziging wedstrijdreglement

* Leeftijd jeugd
* Tijd om in te schrijven

 1. Bestuursverkiezing:

Machiel Wielaard is aftredend en niet herkiesbaar
Hans Buwalda stopt als penningmeester. Hierdoor komt deze functie vacant.

 1. Bespreking wedstrijden 2022
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting