Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van HSV de Zeebaars nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op zaterdag 29 januari en start om 16.00 uur.

Deze vergadering vindt plaats in het Scheepsruum van Café an de Sloove, Havenplein 9 in Sint Annaland.
Vanwege de coronamaatregelen is een QR code verplicht, maar mogelijk kunnen we fysiek niet bij elkaar komen. Als de dan geldende coronamaatregelen dit eisen, dan gaan we over tot een digitale vergadering. Dit wordt kenbaar gemaakt via www.hsvdezeebaars.nl en in de groep Whattsapp. Voor deze digitale vergadering dient u zich vooraf wel aan te melden via het e-mailadres bestuur@hsvdezeebaars.nl met een functioneel e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt u dan t.z.t. een link waarmee u kunt deelnemen via Microsoft Teams.

Eventuele voordrachten met het verzoek tot benoeming van nieuwe bestuursleden dienen ondertekend door 5 leden, uiterlijk 1 week na ontvangst van deze circulaire in het bezit van het bestuur te zijn. Uw (digitale) aanwezigheid tot het bijwonen van deze Algemene ledenvergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Agenda Algemene ledenvergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen Algemene ledenvergadering 2020
  3. Jaarverslag penningmeester
  4. Verslag en verkiezing kascommissie
  5. Jaarverslag secretaris
  6. Ingekomen stukken en mededelingen

– Wijziging wedstrijdreglement

* Leeftijd jeugd

* Tijd om in te schrijven

Pauze:

  1. Bestuursverkiezing:

Machiel Wielaard is aftredend en niet herkiesbaar
Hans Buwalda stopt als penningmeester. Hierdoor komt deze functie vacant.

  1. Bespreking wedstrijden 2022
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting