Gezocht!!

Diverse Vrijwilligers voor uiteenlopende taken waaronder:

  • Hulp bij het praktijkgedeelte van de vislessen voor groep 7/8 van de basisscholen evt. kan de cursus viscoach gratis gevolgd worden.
  • Hulp bij de vervolglessen op de woensdagmiddag ‘vissen met kids’
  • Onderhoud en aanmaken van stekken.
  • Zoetwatercommissie leden voor het meedenken en aanpakken van het zoetwater in de gemeente Tholen
  • Wedstrijdorganisatie zoet jeugd en volwassenen
  • Bijhouden vangstregistratie
  • Invullen / aanvullen factsheet om de diverse wateren op Tholen beter in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken.
  • Grondverzetters timmerlieden etc voor het realiseren van een invalidensteiger met toegangsweg en mogelijk visvlonders of beschoeiing.
  • Rijouders om b.v. eens een keer wat verder weg te kunnen met de jeugd.
  • Sponsoren voor de aanleg en onderhoud van de diverse benodigdheden op de diverse wateren en ook natuurlijk wedstrijd sponsoren.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met Sjon Janssen via email bestuur@hsvdezeebaars.nl of telefoonnummer 0618948241