Vrijwilligers gezocht voor glasaalmonitoring op Tholen

Op 11 februari start Stichting RAVON weer met de glasaalmonitoring langs de Nederlands kust. Op tientallen locaties wordt er door vrijwilligers, iedere maandag- en donderavond, met een kruisnet gevist op glasaal en driedoornige stekelbaars. Dit gebeurt ook op het eiland Tholen.

Doel monitoring
Deze vissoorten willen de Nederlandse binnenwateren gebruiken om op te groeien of in het geval van de stekelbaars om zich voort te planten. De binnenwateren zijn echter moeilijk bereikbaar vanwege de vele gemalen en sluizen. Met de glasaalmonitoring brengen ze in kaart waar de belangrijkste migratieroutes en knelpunten liggen. Zo kan er doelgericht worden gewerkt aan een oplossing voor deze knelpunten en dragen we bij aan het herstel van de bedreigde paling en vrije vismigratie in het algemeen.

Aanleg vispassage De Noord
Komend jaar wordt op het eiland Tholen een vismigratievoorziening gerealiseerd bij gemaal De Noord. Op deze locatie wordt een hoog relatief aanbod van glasaal gemeten en dankzij de gegevens uit de kruisnetmonitoring heeft de aanleg van deze passage prioriteit gekregen en wordt dit jaar vervroegd uitgevoerd. Deze vismigratievoorziening zal twee peilgebieden bereikbaar maken voor glasaal en driedoornige stekelbaars. O.a. Jaap Kodde van HSV De Zeebaars heeft de afgelopen jaren fanatiek meegewerkt aan de glasaalmonitoring op Tholen.

Meer info
Op 7 februari is er een informatie avond in Zeeland. Kijk hier voor meer informatie.

Doe mee!
Wil jij de migratie van vissen een handje helpen?? Meld je dan nu aan en stuur een e-mail naar: s.ploegaert@ravon.nl.